Didactisch werkvormenboek EBOOK

Auteur:P. Hoogeveen

  • Nederlands
  • Gorcum b.v.
  • april 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    In dit handboek staan didactische werkvormen centraal. Iedere les staan docenten voor de vraag welke werkvormen zij zullen inzetten. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten bij het onderwerp, maar ook recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Hiertoe staat hun een grote diversiteit aan werkvormen ter beschikking. Het didactische werkvormenboek biedt daarvan een overzicht en legt het verband met de theorie.Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt de nodige achtergrondinformatie. Zo komt de relatie tussen didactische werkvormen en pedagogisch handelen aan bod, en wordt besproken welke werkvormen op welk moment het beste kunnen worden ingezet. Deel twee geeft vervolgens een uitputtend overzicht van de verschillende soorten didactische werkvormen. Deze worden stuk voor stuk beschreven en toegelicht, waarbij telkens zowel de sterke als de zwakke kanten van de betreffende werkvorm worden benoemd. Ten slotte vat een alfabetisch overzicht de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen nog eens samen.Het didactische werkvormenboek is bedoeld voor alle HBO-studenten die in hun professionele loopbaan te maken krijgen met lessituaties. Met name is het toegespitst op de diverse lerarenopleidingen en de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast is het boek ook geschikt voor studenten onderwijskunde en onderwijspedagogiek. Piet Hoogeveen studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam aan het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Jos Winkels was na zijn studie onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen actief in het onderwijs. Vervolgens werkte hij als docent onderwijskunde in Nijmegen en Tilburg. Thans werkt hij als wetenschappelijk medewerker bij het de Citogroep in Arnhem.