Diamant soetra

Auteur:A.F. Price

  • Nederlands
  • 88 pagina’s
  • Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
  • september 2001
  • Samenvatting

    De diamant Sutra zowel als De Sutra van Hui-neng vormen de centrale leringen van de belangrijkste Boeddhistische traditie en zijn essentieel voor alle geinteresseerden in het Boeddhisme.