Dialoog

Auteur:Annemarie Meulenberg-Brouwer

  • Nederlands
  • 352 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • september 2008
  • Samenvatting

    De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijkse leven. Gezien het domein van het beroep betekent dit dat de logopedist zich zal inspannen om clienten aan het woord te laten komen.In Dialoog worden verbanden gelegd tussen de beroepsrollen en ontwikkelingen in het vakgebied, waardoor de logopedist van de toekomst beter voorbereid is op de uitoefening van het beroep in de volle breedte. Met dit boek wordt in zeven ‘kleine verhalen’ het belang van dialoog en communicatie voor participatie aan het dagelijkse leven van clienten geillustreerd. En daarmee de legitimiteit van het beroep logopedist.Vervolgens wordt ingegaan op de principes, ideeen en kaders die de grondslagen vormen van het beroep logopedist. Hoe hangen onderwerpen als mensbeeld en gezondheid, kenmerken van de persoon van de hulpverlener en beroepsparadigma, wetenschap en Internationale Classificatie van Functioneren (icf) samen?Het boek wordt afgesloten met een weergave van een interview als een startpunt voor discussie tussen studenten en docenten en ook tussen logopedisten onderling.