Dialogen

Dialogen


Auteur:G.J.M. Bartelink

  • Nederlands
  • 226 pagina’s
  • Uitgeverij het Spectrum
  • april 2011
  • Samenvatting

    De Griekse filosoof Plato (vier om 27-3 is 147 v. C.) Was een leerling van Socrates. Deze vertolkt in bijna al Plato’s geschriften de hoofdrol. Tot de bekendste Dialogen – die alle bewaard zijn gebleven – behoren de Apologie, Socrates’ door Plato gefingeerde verdediging voor de rechtbank, Symposium, Crito en Phaedo. In Phaedo maken we Socrates’ laatste dag mee, waarin hij na een wijsgerig gesprek over de onsterfelijkheid van de ziel in alle gemoedsrust de dood tegemoet gaat. Noten en nawoord van prof. dr. G.J.M. Bartelink.