Dialogen

Dialogen


Auteur:Plato

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Spectrum
  • april 2011
  • Samenvatting

    Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema’s die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van een onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.