Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis

Auteur:Marsha M. Linehan

  • Nederlands
  • 500 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornisTheorie en behandelingMarsha M. LinehanMensen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis vertonen een voortdurende instabiliteit in hun emoties, interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en controle over hun impulsen. Voor de meeste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vormen mensen met deze stoornis de meest moeilijke groep om effectief te kunnen behandelen. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen erkende richtlijnen voor behandeling. Wel is uit onderzoek in Amerika en Nederland gebleken dat dialectische gedragstherapie effectief is in het verminderen of zelfs uitdoven van dit zelfbeschadigende gedrag.Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis beschrijft op heldere en gedetailleerde wijze deze geintegreerde aanpak van de borderline-problematiek. De kern van de behandeling vormt het vinden van een balans tussen acceptatie en verandering. Het eerste deel van dit boek beschrijft de theorie van de behandeling. Het tweede deel gaat uitgebreid in op de behandeling zelf – de organisatie ervan, het stellen van prioriteiten in de verschillende behandeldoelen en de gebruikte behandelstrategieen.De hoofdstukken gaan vergezeld van checklijsten om in een oogopslag overzicht te krijgen van de verschillende mogelijkheden die de behandelaar in een bepaalde situatie ter beschikking staan en van de achtereenvolgens te nemen stappen om een strategie uit te voeren.Vertaling: Tonnie ThijssenDeze uitgave is een vertaling van het oorspronkelijke Amerikaanse boek Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder, geschreven door Marsha Linehan, hoogleraar in de psychologie, psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Washington. Het voorwoord is geschreven door Wies van den Bosch die de therapie in Nederland uitvoert, onderzoekt en onderwijst.