Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen / druk 8

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen / druk 8


Auteur:A.J.C. Struiksma

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • VU uitgeverij
  • maart 2009
  • Samenvatting

    Vanaf 12 maart 2009 is de nieuwe, achtste druk beschikbaar van Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Een standaardwerk sinds 1986, nu in een groen jasje. Het boek is aangepast aan de veranderingen die in het leerlingvolgsysteem van het Cito zijn doorgevoerd. Zo is er een nieuwe normering van de Drie-Minuten-Toets en zijn de AVI-toetskaarten geheel vernieuwd. Ook zijn de vertrouwde toetsmomenten in oktober en maart verschoven naar januari en juni.