Diagnostiek Van Alledaagse Klachten

Diagnostiek Van Alledaagse Klachten


Auteur:T.O.H. De Jongh

  • Nederlands
  • 812 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    In deze herdruk van Diagnostiek van alledaagse klachten zijn de delen 1 en 2 samengevoegd. Tevens zijn zeven nieuwe klachten toegevoegd (zie inhoudsopgave). Diagnostiek van alledaagse klachten is geschreven door docenten van de afdelingen Huisartsgeneeskunde van alle Nederlandse faculteiten geneeskunde in samenwerking met specialisten.Diagnostiek is veel moeilijker dan therapie. Neem een aandoening als de pneumokokkenpneumonie. Is de diagnose eenmaal gesteld, dan is de therapie bekend, eenvoudig op te zoeken en in principe voor alle huisartsen, longartsen en internisten gelijk. Maar wanneer iemand met de klacht “hoesten” bij de arts komt, is het aantal mogelijke diagnoses zeer groot. De vraag welke diagnostiek in zon geval zinvol is, wordt vooral bepaald door de kans op de verschillende aandoeningen bij deze ene patiA«nt, door de voorspellende waarde van leeftijd en geslacht en door de gegevens uit de voorgeschiedenis, de anamnese, het lichamelijk en het aanvullend onderzoek. Diagnostiek van alledaagse klachten wil evidence-based bouwstenen aanleveren voor de diagnostiek van veelvoorkomende alledaagse klachten.Inhoud Abnormaal vaginaal bloedverlies / Acuut slechter zien/ Amenorroe/oligomenorroe / Angstig voelen / Chronische bovenbuikklachten/ Chronische buikpijn / Diarree / Dikke voeten / Duizeligheid / Eczeem / Geleidelijk slechter zien / Gewichtstoename/ Gewichtsverlies / Gewrichtsklachten / Hartkloppingen /Hoesten / Hoofdpijn / jeuk en/of afscheiding uit het oor / Jeuk (pruritus) / Keelpijn / Kind met koorts / Klachten arm en hand / Knieklachten / Knobbel in de borst / Kortademigheid / Lage rugpijn / Lokale zwelling huid / Misselijkheid en braken / Moeheid / Mondklachten/ Moeilijk plassen / Nekpijn / Neusverstopping / Obstipatie/ Ongewild urineverlies / Ooglidklachten / Oorpijn / Pijn op de borst / Pijnlijke mictie / Pustulae / Rectaal bloedverlies / Roodheid van de huid / Schouderklachten / Slaapklachten / Slechter horen / Sombere stemming / Stemklachten / Vaginale klachten / Vergeetachtigheid / Vergrote lymfeklieren / Verzakkinggevoel / Voetklachten / Wegraking