Diagnose 2025

Diagnose 2025


Auteur:Philip J. Idenburg

  • Nederlands
  • 357 pagina’s
  • Scriptum
  • juli 2010
  • Samenvatting

    De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de middellange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van marktwerking. Diagnose 2025 is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van zorginstellingen, de 1,2 miljoen professionals in de zorg en de lokale en landelijke politiek. Het boek schetst een compleet beeld van alle trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen in de gezondheidszorg en een beeld van de zorg in 2025. Beelden die een basis vormen voor een dialoog over de toekomst van de zorg, investeringsbeslissingen en beleidsvorming.