Deskresearch

Deskresearch


Auteur:M. Van Veen

  • Nederlands
  • 177 pagina’s
  • Pearson Education
  • april 2009
  • Samenvatting

    Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van informatie.Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Elk hoofdstuk gaat in op een specifieke fase van het zoeken naar informatie: van het formuleren van de zoekvraag tot de kwaliteit van de rapportage. Drie thema’s krijgen speciale aandacht: het bepalen van de informatiebehoeften, het gebruiken van informatiebronnen en het beoordelen van de informatie. Tevens is er veel aandacht voor internet als informatiebron en het gebruik van zoekmachines. Deskresearch bevat verschillende praktijkvoorbeelden,vragen en opdrachten waarmee de theorie aan de praktijk getoetst kan worden.Deskresearch is geschreven voor studenten aan opleidingen op het gebied van economie, marketing, management, media en communicatie. Verder is het geschikt voor iedereen die (zakelijke) informatie wil verzamelen uit gerenommeerde informatiebronnen zoals Picarta,KvK online, LexisNexis en OpMaat.Maarten van Veen is docent Informatiekunde bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Kees Westerkamp is docent aan de opleidingen Informatiedienstverlening en -management en Communicatiesystemen van de Hanzehogeschool Groningen.