Desgevraagd EBOOK

Auteur:Carel ter Linden

  • Nederlands
  • Boekencentrum B.V.
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    In 2004 schreef Carel ter Linden het boek Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim, een boek waarin hij verschillende bijbelse wonderverhalen probeert te ontsluieren. Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een watervloed en daar vervolgens spijt van heeft; over eenman, geboren uit eenmaagd, die over het water loopt en uit de dood opstaat. Verhalen die voor een hedendaagse lezer geheimtaal zijn geworden.Door talrijke kerkelijke gemeenten en parochies werd en wordt de auteur sindsdien uitgenodigd omover dat boek te komen praten en in te gaan op vragen die het heeft opgeroepen. In dit nieuwe boek heeft hij zijn antwoorden op de voornaamste vragen nader uitgewerkt.Carel ter Linden was jarenlang als predikant verbonden aan de Kloosterkerk in DenHaag. Hij kreeg nationale bekendheid door zijn betrokkenheid bij koninklijke trouw-, rouw- en doopdiensten.