Depressie Overwinnen

Depressie Overwinnen


Auteur:W. van de Sanden

  • Nederlands
  • Pearson Assessment and Information
  • september 1995
  • Samenvatting

    Depressie overwinnenEen werkboek dat lichaam en geest mobiliseertWillem van de SandenEen op de drie volwassenen maakt minstens eenmaal een (milde) depressie door. Depressieve en overspannen mensen zitten vaak gevangen in een negatieve spiraal. Alles lijkt hopeloos en zwaar, ze verwaarlozen zichhzelf en raken steeds verder in de put. Dit boek biedt iedereen een methode om zelf het herstel uit een milde depressie te bevorderen. Inzichten in de oorzaken van de depressie en de factoren die herstel bevorderen of juist belemmeren, blijkt een depressie en daarmee ook de behandeling te kunnen bekorten. De zelf-activeringsmethode in dit boek stimuleert de iegen kracht en vermindert de kwetsbaarheid, onder andere door aandacht te vragen voor interne en externe stressbronnen. Ook geeft de auteur suggesties met betrekking tot slaapproblemen, ontspanning en voeding. De methode zelf krijgt vorm in tien modules met opdrachten.Dit boek kan zelfstandig als zelfhulpboek worden gebruikt of in combinatie met hulp door een huisarts of een andere hulpverlener. In 1997 is het boek geheel herzien en in 2003 is de derde druk verschenen; uit ervaringen met de eerste druk bleek reeds dat de zelf-activeringsmethode inderdaad helpt de depressie te overwinnen.De auteur werkt al twintig jaar als psycholoog/psychotherapeut en informeert onder meer huisartsen over de behandeling van depressie en vergelijkbare klachten.