Denken Als Leonardo Da Vinci

Denken Als Leonardo Da Vinci


Auteur:Michael Gelb

  • Nederlands
  • de Kern
  • januari 2002
  • Samenvatting

    Wij gebruiken slechts een fractie van ons intellectuele vermogen. Door de voorbeelden te volgen van Da Vinci kunnen we leren om dit vermogen beter te benutten en onze verschillende soorten intelligentie verder te ontplooien. Op grond van Da Vinci?s uitvindingen, kunstwerken en aantekenboeken onderscheidt Gelb zeven fundamentele elementen in Leonardo?s manier van denken en doen. Hij bespreekt ze en geeft praktische oefeningen waarmee wij deze principes kunnen trainen en onze manier van denken kunnen veranderen.Gelbs oefeningen in combinatie met de anekdotes over Da Vinci werken bevrijdend en grensverleggend en zijn een goede manier om in contact te komen met onze creatieve intelligentie die door de dagelijkse sleur van werk of studie opde achtergrond is geraakt.eDoor de essentie van Da Vinci?s leven en genius te ontrafelen de integratie van verstand, lichaam, geest en ziel laat Gelb ons de oneindigheid van onze eigen mogelijkheden ontdekken .? Deepak Chopra