Den Haag

Auteur:Jan Smit

  • Nederlands
  • 365 pagina’s
  • Waanders
  • september 2004
  • Samenvatting

    Standaardwerk in drie rijk geillustreerde delen over de geschiedenis van Den Haag.De aankoop van een hoeve land door graaf Floris IV in 1229 heeft waarschijnlijk aan de wieg gestaan van de huidige stad Den Haag. Van de vroegste bewoners hebben vooral de Romeinen en de Cananefaten de duidelijkste sporen nagelaten. De vestiging in de dertiende eeuw van een grafelijk hof was van beslissende betekenis voor de uitgroei van het dorp Die Haghe. De stad kende roerige tijden, maar landbouw, veeteelt, (vis)handel en (laken)nijverheid, en vanaf vanaf de vijftiende eeuw vooral ook dienstverlening en toelevering, verschaften werk en welvaart.De delen 2 en 3 gaan uitkomen in het voorjaar 2005 resp. najaar 2005.