Delflands kaarten belicht / druk 1

Delflands kaarten belicht / druk 1


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 179 pagina’s
  • Verloren b.v., uitgeverij
  • maart 2000
  • Samenvatting

    Het Hoogheemraadschap van Delfland is een overheidsorganisatie die, voorzover bekend, sinds 1289 waterstaatkundige taken uitoefent, zoals de zorg voor waterkeringen, de watervoorziening en – een twintigste-eeuwse ontwikkeling – de waterkwaliteit en de waterhuishouding binnen de polders. Doordat het Hoogheemraadschap vaak werd geconfronteerd met competentievraagstukken die tot langdurige processen met andere overheden leidden, ontstond de behoefte om situaties in beeld te brengen. Voor dit doel had het bestuur een landmeter in dienst. Deze landmeters tekenden hun kaarten meestal met de hand. De overzichtskaarten van het beheersgebied die het bestuur sinds de zeventiende eeuw liet vervaardigen, zijn in druk verschenen. Voor het maken van deze kaarten trokken de bestuurders befaamde cartografen aan zoals Floris Balthasars en de gebroeders Kruikius. In dit fraaie boek zijn circa 75 kaarten opgenomen die afkomstig zijn uit het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij iedere kaart wordt een cartografische beschrijving gegeven en een toelichting op de historische achtegronden. In de inleiding wordt een beeld geschetst van Delflands verleden, de landmeters en de cartografie. De redactieleden zijn allen werkzaam bij het Oud-Archief van het Hoogheemraadschap van Delfland.