Deirdre en de zonen van Usnach

Deirdre en de zonen van Usnach


Auteur:A. Roland Holst

  • Nederlands
  • 71 pagina’s
  • De Prom
  • februari 1996
  • Samenvatting

    Het verhaal over Deirdre en de zonen van Usnach is een oude sage uit Ierland. De dichter Adriaan Roland Holst (1888-1976) maakte er een zeer persoonlijke bewerking van die in 1920 voor het eerst in boekvorm verscheen. Het is zijn meestgelezen prozawerk geworden. Het vertelt over een jonge vrouw die voorbestemd is de bruid van de koning van Ulster te worden, maar die het land ontvlucht met de minnaar die ze zelf gekozen heeft. De jaloezie van de koning lokt verraad en wraak uit, wat leidt tot de noodlottige afloop die al bij Deirdres geboorte was voorspeld. Roland Holst geeft in deze poetische vertelling een sterk beeld van zijn hoofdpersonen, tegen de achtergrond van eenzame, ruige landschappen. Er staan onvergetelijke passages in Deirdre en de zonen van Usnach, zoals de beschrijving van aanstormende strijdwagens, van het harpspel in de koningsburcht voor de strijd losbarst, of van Deirdres einde.Jan van der Vegt, die eerder bij de Prom een biografische schets van A. Roland Holst publiceerde en een omvangrijke biografie voorbereidt, heeft dit klassieke werk toegelicht voor hedendaagse lezers. Het verdient het om weer ruimschoots gelezen te worden en op de boekenlijsten van scholieren en studenten. te staan.