De Zorgboerderij

De Zorgboerderij


Auteur:Gerard Termaat

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Roodbont
  • mei 2010
  • Samenvatting

    De ZorgboerderijOver de chemie tussen Landbouw en ZorgDe zorgboerderij is niet meer weg te denken. Het aantal zorgboerderijen is de laatste jaren bijna exponentieel gegroeid tot meer dan 1.000. Een groot succes voor een kleine sector. De zorglandbouw wordt serieus genomen door zowel de zorgsector als de agrarische sector. Een professioneler en zakelijker aanpak maken het economisch aantrekkelijk, maar de groei heeft ook geleid tot regelgeving en bureaucratie. Zaken die de essentie van de zorgboerderij kunnen aantasten. Juist op zon moment is het goed te refecteren op de essentie van de zorgboerderij.Waar en hoe is het allemaal begonnen?Auteur Gerard Termaat was begin jaren zeventig een van de pioniers. De experimentele beginfase, de ontwikkeling en de verdere professionalisering. Alle stappen beleefde hij mee en gaf hij mede vorm. In De Zorgboerderij schetst hij de grote invloed van de jaren zestig. Zijn eigen mening steekt hij hierbij niet onder stoelen of banken.Wat is het geheim van de zorgboerderij?Dit is de kernvraag. Geborgenheid, jezelf kunnen zijn, het ritme van seizoenen, omgaan met de natuur. Slechts enkele kwalifcaties die aan de zorglandbouw worden toegekend. Kenmerken die moeilijk in cijfers zijn te vatten, maar er wel degelijk toe doen.Naast een retrospectief en een blik op de toekomst staan in dit boek concrete adviezen en overdenkingen voor startende en bestaande zorgboeren.De Zorgboerderij is het basiswerk over de zorglandbouw; verplichte vakliteratuur voor zorgboeren en opleidingen, maar ook de voor vele mensen en organisaties hieromheen.