De ziel, vanwaar, waarheen?

Auteur:Hazrat Inayat Khan

  • Nederlands
  • 235 pagina’s
  • Panta Rhei
  • december 1989
  • Samenvatting

    De gelukzaligheid van het godsbewustzijn kan worden bereikt door het innerlijk leven te ontwikkelen en overal, in ieder mens en in alle omstandigheden God vertegenwoordigd te zien. Dit is een van de aanwijzingen die Soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan ons geeft in dit boek, dat centraal staat in de Soefi-boodschap. In heldere, concrete beelden brengt hij hierin op een unieke manier zijn innerlijke kennis van het bestaan naar voren.’Wie ben ik?’ vraagt de mens, ‘wat is de oorsprong van mijn leven? Gaat het nog verder na de dood of houdt het bestaan daarmee op?’ Deze vragen zijn gesteld door mensen van alle tijden.Inayat Khan geeft in dit boek een boeiend inzicht, vanuit een mystiek weten, in de kringlopen die de ziel maakt van God tot God.’Het pad van ieder mens is voor hemzelf. Laat hem zijn eigen verlangens vervullen, zodat hij op die manier in staat zal zijn er bovenuit te stijgen, naar het eeuwige doel.’