De zeven levens van The Cat

De zeven levens van The Cat


Auteur:J.G. Kikkert

  • Nederlands
  • 333 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    De bekende historicus J.G. Kikkert biedthier het ongecensureerde verslag van eenbijzonder leven, grotendeels opgetekenduit de mond van de hoofdpersoon (‘Mijnbegrafenis was eenvoudig’). Hij was eenvakman in het inlichtingenwerk en daardoorbleef zijn naam voor het grote publiek langetijd onbekend: Pieter Brijnen van Houten,sinds zijn Britse jaren tijdens de TweedeWereldoorlog bijgenaamd ‘the cat’.Die bijnaam was terecht. Ook deze kat hadzeven levens: als inlichtingenofficier voorde Nederlandse dienst GS III, als hoofd vande persdienst van de organisatie Eenheiddoor Democratie (‘Mussert noch Moskou’),als medewerker van de Britse dienst MI5,tijdens en na de oorlog, als hoofd van deNederlandse dienst B-Doc, als journalist envoorlichter en ten slotte nog vele jaren alsonroerendgoedbeheerder. En vaak liependeze bezigheden op onverwachte wijze doorelkaar…Het leven van deze bijzondere Nederlandervormt tevens een tijdsbeeld. Het voertons terug naar de wereld van de roerigetwintigste eeuw. In dit boek worden dingenboven water gehaald, die aantonen dattoch ook talloze elementen onveranderdzijn gebleven, verraad en incompetentiepasseren de revue. Brijnen noemt man enpaard en is daarin vaak meedogenloos.Heel wat historische figuren veranderen indit verhaal in hoogst feilbare stervelingen.Niemand is in dit boek ontzien. Maar Brijnenswereld, vaak met veel humor beschreven,was een harde wereld.