De yoga-aforismen van Patanjali

De yoga-aforismen van Patanjali


Auteur:William Q. Judge

  • Nederlands
  • 74 pagina’s
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • juni 2000
  • Samenvatting

    De Yoga Aforismen van Patanjali vertegenwoordigen een diepgaande kennis aangaande de processen van het denken en de concentratie en beheersing van het Denkvermogen – Raja Yoga – met als doel de ontwikkeling van de Ziel. W.Q. Judge werpt door zijn interpretatie en commentaar een helder licht op de vaak complexe filosofie van de oude Aforismen aangaande deze zaken. Hij laat duidelijk zien dat de Aforismen van grote betekenis kunnen zijn als men deze aandachtig bestudeert en hun betekenis diep op zich laat inwerken. In zijn voorwoord zegt hij dat dit boek is bedoeld voor ernstige studerenden en vooral voor hen die een glimp opgevangen hebben van wat Krishna bedoelde toen hij in de Bhagavad Gita zei, dat na verloop van tijd geestelijke kennis groeit en met zijn stralen alle onderwerpen en voorwerpen verlicht.’