De wrede hand + DVD

De wrede hand + DVD


Auteur:Val McDermid

  • Nederlands
  • 430 pagina’s
  • Sijthoff
  • mei 2008
  • Samenvatting

    Een jonge topvoetballer sterft door vergiftiging. Inspecteur Carol Jordan heeft weinig aanknopingspunten. Vanaf zijn ziekbed met Tony Hill machteloos toekijken, maar dat lukt niet helemaal. De zaak escaleert als er meer gifmoorden plaatsvinden en ook de voetbalclub letterlijk onder vuur komt te liggen. Tijdens een grote wedstrijd breekt de hel los.