De Wijsheid Van Emoties

De Wijsheid Van Emoties


Auteur:Mantak Chia

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Altamira-Becht
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Twee ervaren taoistische leraren presenteren in De wijsheid van emoties een krachtig programma voor zelfgenezing; daardoor kun je pijnlijke emoties als kwaadheid, depressie, angst en schaamte ombuigen naar vriendelijkheid, moed, vreugde en vreedzaamheid. Het boek gaat uit van drie heldere, taoistische principes met bijbehorende oefeningen van elk tien tot twintig minuten waarmee je stap voor stap aan de slag kunt. De eerste twee principes, de Zes Helende Klanken en de Innerlijke Glimlach, worden al meer dan tweeduizend jaar in China toegepast. Het derde principe, het Loslaten van een Emotie, is een moderne toepassing van de eerste twee. Alle drie de vormen zijn gebaseerd op chi kung, de eeuwenoude Chinese leer die de levenskracht intensiveert.Mantak Chia, de grondlegger van Universal Healing Tao, is auteur van tientallen boeken waarin taoistische principes toegankelijk worden gemaakt voor de westerse lezer. Dena Saxer, opgeleid door Mantak Chia, werkt als Senior Instructor in Los Angeles.