De wetten der emoties

De wetten der emoties


Auteur:Nico H. Frijda

  • Nederlands
  • 421 pagina’s
  • Bert Bakker
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    De wetten van emotie bespreekt de inzichten die tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar emoties hebben opgeleverd. Het werkt de emotietheorie van Nico Frijda’s standaardwerk De emoties uit, en onderzoekt de elementaire mechanismen waaruit emotionele verschijnselen zoals gevoelens, gedrag, expressies en verlangens ontstaan.De auteur verdedigt het standpunt dat een emotie het best als een passie beschouwd kan worden: een verandering in aandrang om de betrekkingen van een mens tot de wereld, anderen of zichzelf te veranderen of te behouden, en die het denken en doen bepaalt. Ook gaat Frijda in op onderbelichte onderwerpen zoals de aard van impulsief gedrag, het verloop van emoties in de tijd en het feit dat emoties mensen dingen laten doen waarvan ze zelf weten dat het onverstandig is. Frijda geeft inzicht in complexe emotionele domeinen zoals seksuele emoties, wraak en de sterke behoefte om mensen en gebeurtenissen uit het verleden te herdenken. De wetten van emotie zal sociale, cognitieve en ontwikkelingspsychologen aanspreken, maar ook sociale wetenschappers, filosofen, neurologen en iedereen die verder geinteresseerd is in het menselijke doen en voelen.