De ‘Wet Mulder’ op straat / 2013

De 'Wet Mulder' op straat / 2013


Auteur:Paul Enkelaar

  • Nederlands
  • 80 pagina’s
  • Reed Business
  • mei 2013
  • Samenvatting

    De afhandeling van eenvoudige verkeersovertredingen is dagelijks werk voor politiemedewerkers. Daarbij is behoefte aan een overzichtelijke uitleg van de Wet Mulder. De inhoud van deze editie 2013 is geactualiseerd en aangepast aan de laatste stand van zaken, waarbij zoals gebruikelijk aanvullingen, wijzigingen of correcties zijn aangebracht. Onder meer is aandacht besteed aan de nu verplichte cautie.Per onderwerp wordt een korte uitleg gegeven met gebruikmaking van de wetteksten, de aanwijzingen van het College van procureurs-generaal, jurisprudentie en de opgedane ervaringen met deze wetgeving. Er wordt gebruikt gemaakt van voorbeelden kunnen leiden tot onbegrip of onjuiste toepassing. Ook zijn er enkele zaken opgenomen die weliswaar niet rechtstreeks met de Wet Mulder te maken hebben, maar wel relevant zijn voor zij die een politietaak in het verkeer uitvoeren.Heel bewust is aandacht besteed aan de verschillen tussen het administratief recht en het strafrecht. Lang niet iedere politiemedewerker realiseert zich dat hij in het kader van de Wet Mulder in een heel andere rol – namelijk ‘administratiefrechtelijk’ en ook als ‘zelfstandig handelend overheidsorgaan’ – op straat aan het werk is.De Wet Mulder op straat is onderdeel van de Stapel & De Koning Op straat reeks. Een handige reeks zakboekjes waarmee de politieambtenaar, ‘op straat’ de praktijkuitleg en de toepassing van de wetgeving bij de hand heeft.