De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling


Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 170 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Vanaf 1 januari 2011 geldt er binnen de Nederlandse regelgeving een nieuw fiscaalregime voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit nieuwe regime wordtaangeduid als de werkkostenregeling en moet per 1 januari 2014 definitief door dewerkgevers zijn geintegreerd in de salarisadministratie. Tot aan 2014 hebben de werkgeversde keuze om de werkkostenregeling toe te passen of het oude systeem te handhaven.Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscaleloon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers.Over het bedrag boven de vrije ruimte is in beginsel een eindheffing van 80% verschuldigd.Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed of verstrekt doorgebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. De werkkostenregeling geeft de werkgeverseen nieuw woud aan regels, waarvoor de nodige studie- en aanpassingsinspanningengeleverd moeten worden.In deze nieuwe uitgave over de werkkostenregeling komt u alles te weten over hetnieuwe fiscale regime en zullen de bij u opkomende vragen beantwoord worden. Om dewerkkostenregeling op een goede manier binnen de salarisadministratie van uw ondernemingdoor te voeren is het van belang dat u op de hoogte bent van de veranderingenten opzichte van uw oude werkwijze en de gevolgen die dit voor uw organisatie heeft.U bent dan in staat om uw werknemers te informeren over de keuzes voor vergoedingenen verstrekkingen. In deze uitgave wordt, ter onderbouwing, verwezen naar gerelateerdewetsartikelen en besluitvormingen