De Werkers Van Het Laatste Uur

Auteur:S. Paas

  • Nederlands
  • 312 pagina’s
  • Boekencentrum
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Een aantal jongeren volgt enthousiast een Alpha-cursus, maar hun kringgenoten zien er tegenop om ze mee te nemen naar de kerk. Een asielzoeker van het plaatselijke asielzoekerscentrum bezoekt de eredienst. Hij wil graag met de gemeente het Avondmaal vieren, maar is geen ‘belijdend lid’…Dit boek gaat over bekering van mensen en bekering van kerken. De centrale vraag is: hoe kunnen kerken mensen die zonder kerkelijke achtergrond tot geloof komen, opvangen en integreren? Wat is daarvoor nodig aan theologische visie, aan onderwijsprogramma’s en aan vormgeving van het kerkelijk leven? De werkers van het laatste uur raakt daarmee het centrum van missionair gemeentezijn.Het eerste deel ‘Het speelveld’ gaat over secularisatie, de veranderde samenleving, nieuwe gelovigen en de gevolgen voor de positie van de kerk. Het deel ‘De spelregels’ biedt een bijbels- theologische bezinning op zaken als lidmaatschap van de kerk, bekering, doop en belijdenis en een missionaire visie op het ambt. ‘Het spel’ gaat over vormen van kerkzijn, definities van christenzijn, het vroegkerkelijke catechumenaat en moderne missionaire cursussen. ‘Spelenderwijs’ gaat in op de eredienst van een gastvrije kerk. Het boek sluit af met een serie bijlagen, met daarin ontwerpformulieren en liturgieen.