Boekbeschrijvingen

De Wereldgeschiedenis In Een Notendop

De Wereldgeschiedenis In Een Notendop


Auteur:J.L.G. van Oudheusden

  • Nederlands
  • 177 pagina’s
  • Prometheus
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Wat hebben de oude Grieken betekend voor de westerse beschaving? Waardoor ging het Romeinse Rijk ten onder? Welke lijnen lopen er van de Renaissance, via de Verlichting, naar het moderne politieke denken? Welke revolutionaire ontwikkelingen bracht de stoommachine in de goederenproductie en het vervoer? Droeg de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog al direct de kiemen van een nieuwe wereldbrand? Waar liggen de wortels van de spanningen in het Midden-Oosten?Op deze vragen en honderden andere geeft Een kleine wereldgeschiedenis een bondig antwoord. Jan van Oudheusden schetst de grote lijnen van de wereldgeschiedenis, vanaf de vroegste tijden tot in de eenentwintigste eeuw. Het boek kent een overzichtelijke opbouw en is helder geschreven. Een handig naslagwerk voor wie zijn historische kennis wil opfrissen.Het laatste hoofdstuk, ‘De wereld na “Nine-eleven”‘, levert een samenhangende beschrijving van de nu al zo bewogen geschiedenis van de eenentwintigste eeuw, vanaf de 11-september-aanslagen op Amerika tot en met de (wrange) vruchten van de Arabische Lente.Dr. Jan van Oudheusden is historicus, docent en auteur. Hij schreef in deze reeks ook boeken over de geschiedenis van Amerika, van China, van het Midden-Oosten en van de Eerste Wereldoorlog.

    Exit mobile version