De Wereld Volgens Pinto

De Wereld Volgens Pinto


Auteur:David Pinto

  • Nederlands
  • 247 pagina’s
  • Karakter Interactive
  • september 2004
  • Samenvatting

    De wereld volgens Pinto: een gedragsgids voor het nieuwe Nederland is een praktische handleiding voor iedere Nederlander. Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeeldne en in een voor iedereen begrijpelijke taal worden op het gebied van het gezin, de buurt, de overheid en de ‘straat’ de spelregels van goed en fout gedrag, normen en waarden beschreven. Helder en zonder taboes.Een plein ergens in een wijk in Rotterdam. Regelmatig spelen er kinderen van allerlei kleur en achtergrond. Rondom het plein staan banken waarop regelmatig de moeders zitten, vooral ‘s middags na schooltijd tot ongeveer etenstijd. Op bepaalde momenten zoeken enkele van de blanke moeders contact met enkele van de gekleurde of allochtone moeders. Omgekeerd zoeken de allochtone moeders geen contact met de autochtone. Dat leidt er op den duur toe dat beide groepen zich alleen nog met zichzelf bemoeien.Een derdejaars Marokkanse student moet zijn scriptie schrijven. Hij krijgt als begeleider een blanke vrouw toegewezen. De student schopt stennis, want hij wil niet door een vrouw begeleid worden.Zomaar wat situaties uit de praktijk van onze multiculturele samenleving, die schreeuwen om duidelijke gedragsregels. Want: hoe moeten wij in deze complexe maatschappij met elkaar omgaan?Prof. Dr. David Pinto is de ‘communicatievirutoos’ (aldus Vrij Nederland en de ‘originele denker’ (volgens de Telegraaf, wiens prominente en eigenzinnige stem een belangrijke rol speelt in ons nationale minderhedendebat. Zo is Pinto, die zelf van Marokkaans-joods dus allochtone afkomst is, de bedenker en grootste tegenstander van het ‘doodknuffelen’ van buitenlanders en de ontwikkelaar van concepten als het inburgeringscontract. Kortom, als er iemand in staat en gerechtigd is de ‘verkeersregels’ van onze nieuwe, multiculturele samenleving op te stellen, dan is het wel David Pinto.