De wereld van arbeidsbemiddeling

De wereld van arbeidsbemiddeling


Auteur:Ilonka Dorrepaal

  • Nederlands
  • 324 pagina’s
  • Coutinho
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, headhunters, re-integratiebureaus, outplacementbureaus en het UWV WERKbedrijf: al deze organisaties spelen een belangrijke rol in de arbeidsbemiddeling. Goede kennis van dit speelveld is nodig om erin te kunnen opereren. ‘De wereld van arbeidsbemiddeling’ geeft een compleet overzicht van de dagelijkse praktijk van de arbeidsbemiddelaar. De auteurs schetsen een beeld van de arbeidsmarkt en beschrijven de werkwijze van alle soorten bemiddelingsbureaus. Er is zowel aandacht voor aanbodgerichte als vraaggerichte bemiddeling. Bij de aanbodgerichte bemiddeling beschrijven de auteurs uitgebreid de Integrale TrajectBemiddeling: een methodiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te laten keren in het arbeidsproces. In het deel over vraaggerichte arbeidsbemiddeling komen de volgende onderwerpen aan bod: het bemiddelingsproces, de daarbij horende commerciele activiteiten, en de arbeidsmarktcommunicatie. Het boek sluit af met een hoofdstuk over wet- en regelgeving. ‘De wereld van arbeidsbemiddeling’ is bedoeld voor studenten van de opleidingen P&A, HRM, MER en andere vakgerichte opleidingen, maar ook voor (startende) professionals. Op de ondersteunende website staan opdrachten en voor docenten is er toegang tot uitwerkingen, tentamens en PowerPointpresentaties. Ilonka Dorrepaal is docent aan de Academie voor Management & Human Resources van De Haagse Hogeschool. Mirjam Weima is gastdocent aan dezelfde hogeschool en werkt als zelfstandig interim-manager. Beiden hebben jaren in de arbeidsbemiddeling gewerkt.