De weg van het leven

De weg van het leven


Overige betrokkenen:Arthur Langeveld

  • Nederlands
  • 223 pagina’s
  • Bijleveld
  • januari 2012
  • Samenvatting

    Precies een eeuw na de postume verschijning is het laatste boek van Lev Tolstoj nu voor het eerst beschikbaar in het Nederlands in een eminente vertaling van Arthur Langeveld.Leven en werk van Lev Tolstoj (1828-1910) laten zich begrijpen als een lange zoektocht. Nu eens gaf hij die tocht literaire vorm in meesterwerken als ‘Oorlog en vrede’ en ‘Anna Karenina’, dan weer koos hij voor sprookjes, legenden of volksverhalen, en soms gebruikte hij zijn pen voor wijsgerige verkenningen van de grote levensvragen. Aldus ligt er een diepe spirituele eenheid ten grondslag aan Tolstojs gehele oeuvre. Hij was in alles wat hij schreef op zoek naar niets minder dan volledige morele integriteit en waarachtig inzicht in de mens.De laatste jaren van zijn leven wijdde Tolstoj zich uitsluitend aan wat hij zag als zijn belangrijkste boek: een ingrijpende, compromisloze zoektocht naar de betekenis van het bestaan en naar de kern van de leer van het mens-zijn, opdat die werd vastgelegd voor de wereld. Uiteindelijk zou hij tot aan zijn dood werken aan ‘De weg van het leven’, dat nooit eerder in het Nederlands werd vertaald. «Dit boek is het testament van mijn ziel.» – Lev Tolstoj«De toegang tot de tempel der wijsheid is laag. Alleen wie nederig bukt, krijgt toegang.» – Lev Tolstoj«Dit werk is zijn grootste gift aan de mensheid.» – Le Figaro