De weg van de minste weerstand

De weg van de minste weerstand


Auteur:Robert Fritz

  • Nederlands
  • 277 pagina’s
  • AnkhHermes
  • oktober 1998
  • Samenvatting

    DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTANDCreativiteit wordt door de meeste mensen gezien als een apart levensgebied, dat vooral te maken heeft met kunst en cultuur. De auteur, van huis uit musicus, stelt dat de principes die ten grondslag liggen aan het creatieve proces, eigenlijk op ons hele leven kunnen worden toegepast. Zo kunnen we niet alleen schilderen, beeldhouwer of een boek schrijven, maar we kunnen vanuit dezelfde creatieve grondhouding ons bestaan vorm geven. Ons leven volgt de weg van de minste weerstand. Net als water dat het relief in het landschap volgt, verloopt ons leven meestal volgens bepaalde (ingesleten) structuren, die gebaseerd zijn op, vaak onbewuste, fundamentele keuzen. We reageren heel vaak vanuit een reactief responsieve grondhouding. Willen we nieuwe structuren aanbrengen, dan zullen we (andere) fundamentele keuzen moeten maken. Op heldere wijze analyseert de auteur het keuzeproces en geeft aan hoe we ervoor kunnen kiezen de creatieve factor in ons eigen leven te worden. Wie eenmaal bewust de scheppende en beslissende factor in zijn eigen leven is zal dat leven zien veranderen, zo leert de ervaring. Er dienen zich meer mogelijkheden aan, de ene uitdaging levert de andere op, het zelfvertrouwen groeit en het blijkt makkelijker om eerlijk tegenover onszelf anderen te staan.Hoe werkt die scheppende kracht? Hoe ziet dat creatieve proces eruit? Hoe veranderen we onze patronen? Hoe kunnen we komen tot andere fundamentele keuzen? Hoe kunnen we dat wat wij willen realiseren? Daarover gaat dit boek. De principes en ideeen die Fritz aanreikt, zijn uniek en voor een deel herkenbaar omdat we ze onbewust al in ons leven toepassen. Ze kunnen ons helpen het leven en de ervaringen te scheppen die we willen en onze geest tot volle expressie te brengen.