De weg naar het zwaard

De weg naar het zwaard


Auteur:Paulo Coelho

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • Singel Pockets
  • Samenvatting

    ‘De weg naar het zwaard’ verhaalt over een pelgrimage naar Santiago de Compostela. De hoofdpersoon Paulo is op zoek naar zijn zwaard, het ereteken en magische symbool dat hem werd onthouden in het genootschap waarvan hij lid is. Alvorens het in ontvangst te kunnen nemen moet hij bewijzen dat hij het waard is. Wat volgt is een queeste naar zijn eigen falen en redding, een queeste naar zelfbewustzijn en zelfontdekking, ten slotte zelfverwerkelijking. Zijn weg voert niet alleen langs de Jakobusroute, maar ook dwars door de bijbel, met name de brieven van Paulus. Aldus legt Coelho in dit boek de verbinding tussen het mystieke, het magische en het christelijke geloof en verzoent hij esoterie en religie tot een eigentijdse levensleer.