De weg naar de oude mysterien

Auteur:I. Custers-Van Bergen

  • Nederlands
  • 383 pagina’s
  • Uitgeverij Akasha
  • april 2007
  • Samenvatting

    De weg naar de oude mysterien:Ina Custers-van BergenISBN -b.txt 978-90-77247-60-0Vanaf de alleroudste beschavingen vormen de mysterien de kern van de westerse esoterische traditie. De sleutel tot deze verborgen kennis is te vinden in de magische kabbala. De magische cirkel, die hierin centraal staat, ontsluit geleidelijk aan de diepere lagen van deze oude kennis. Hij volgt het wiel van het jaar en verbindt je met de vier elementen en met je reis door de verschillende niveaus van bewustzijn. Door met de magische cirkel te werken neemt je spirituele pad de vorm aan van een weg die zich spiraalvormig omhoog beweegt.De magische cirkel vormt het zaad van de kabbalistische levensboom, die ook wel de boom des levens wordt genoemd. Alle levensgebieden worden hierin symbolisch in kaart gebracht. Wanneer je dit zaad in je innerlijke tempel plant, groeit het uit tot een patroon waardoor je je spiritueel kunt ontplooien. De symbolen beginnen te spreken en ze veranderen in een taal waardoor je in toenemende mate een bewuste toegang krijgt tot steeds diepere lagen van innerlijk weten.Stap voor stap maak je in dit boek kennis met de basis van de toegepaste magische kabbala door middel van oefeningen en rituelen. Je leert de grondbeginselen van de symbooltaal waarin de oude mysterien beschreven zijn, en de moderne praktische toepassingen hiervan.* Je leert de kabbalistische levensboom te gebruiken als de sleutel om toegang te krijgen tot de mysterien.* Je krijgt inzicht in hoe ritueel en meditatief werk binnen hedendaagse mysteriescholen in de praktijk wordt toegepast.* Je leert hoe een mysterietempel is opgebouwd en hoe deze een plaats wordt om de oude mythen te ervaren.* Je maakt kennis met verschillende tradities: de Egyptische, Griekse en Mesopotamische traditie, en de Joodse en Christelijke gnostiek.* Je leert alchemistische en astrologische toepasingen voor tempelwerk en werken met de oorsprong van de hekserij