De ware zin heeft niemand nog verstaan

Auteur:Omar Khayyam

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Bulaaq
  • november 2009
  • Samenvatting

    Omar Khayyam (1048-1131) was in zijn tijd beroemd als wiskundige en sterrenkundige, tegenwoordig kent men hem overal als dichter van Perzische kwatrijnen. Daarin klinkt een sceptische visie op de wereld, de mens en zijn eigen geleerdheid door. In 1859 publiceerde Edward FitzGerald naar een vijftiende-eeuws handschrift Engelse bewerkingen, die in bijna alle talen zijn hervertaald, ook in het Nederlands. Dichters als Leopold en Boutens werden door Khayyam geinspireerd.Deze uitgave bevat de vroegst bekende kwatrijnen, ouder dan de bron van FitzGerald. Ze zijn aangevuld met die van andere Perzische dichters. In zijn nawoord zet de vertaler uiteen wat in de Perzische middeleeuwen als typische Khayyam-poezie werd beschouwd en hoe de discussie over deze vierregelige epigrammen is verlopen. Voor lezers die het Perzisch beheersen zijn ook de oorspronkelijke teksten opgenomen.Van J.T.P. de Bruijn, emeritus hoogleraar Perzisch in Leiden, verschenen bij Bulaaq Een karavaan uit Perzie; klassieke Perzische poezie en De rozentuin het beroemde prozawerk van de dichter Saadi.