Boekbeschrijvingen

De vrouw bestaat niet


Auteur:Maarten ‘t Hart

  • Nederlands
  • Arbeiderspers
  • januari 2011
  • Samenvatting

    Maarten ‘t Hart is niet alleen een van de best verkochte en meest gelezen auteurs in Nederland, hij is ook zeer geducht. Al in de vroegste fase van het opkomende feminisme heeft hij tegen wat hij als verwordingen daarin zag krachtig het woord genomen. In het begin had hij, zo blijkt ook uit zijn boek De kritische afstand, sympathie voor deze beweging, maar deze sympathie is langzaam vervangen door afkeer en ergernis. Wat nog betrekkelijk onschuldig begon op 22 oktober 1976 op de ‘Achterpagina’ van NRC Handelsblad groeide al spoedig uit tot een bittere strijd, niet tegen de pogingen om discriminatie en achterstelling op te heffen, maar tegen de uitwassen van de beweging zoals De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt, tegen het kritiekloos ophemelen van C.G. Jung, de terugkeer van zoveel vrouwen naar de middeleeuwen, naar allerlei vormen van bijgeloof als waterkijken, kruidenartsenij, tegen sektarische elementen in de beweging, het ongeremde geklaag, het behaaglijk gewentel in zelfbeklag zoals Renate Rubinstein het noemde, en tegen voorgangsters als Andreas Burnier. Aanvankelijk was het de bedoeling van Maarten ‘t Hart de artikelen te bundelen die hij her en der over en tegen het feminisme geschreven heeft. Zoveel in die artikelen bleek verouderd, dat er slechts een paar in deze bundel zijn opgenomen. Voor het overige is dit boek nieuw geschreven. * Ik hoop dat Maarten ‘t Hart niet zwijgt over het feminisme – zoals hij zich voorgenomen heeft – maar nog vaak de wolligheid van de gezagsgetrouwe schaapkudde scheert, tot lering en vermaak van zwarte schapen zoals ik, en van vele anderen die maar niet recht in de leer willen worden. – Emma Brunt.

    Exit mobile version