De Vrijheidsimpuls Van De Islam

De Vrijheidsimpuls Van De Islam


Auteur:John van Schaik

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Christofoor
  • maart 2012
  • Samenvatting

    ‘Islam’ betekent overgave aan God. Daar kunnen we ons in het geseculeerde Westen maar moeilijk iets bij voorstellen. Want het betekent onder meer afhankelijkheid en predestinatie. Maar is dat ook zo? Is dat niet een typische neocalvinistische invulling? Allah roept op om je in vrijheid over te geven aan jouw God (Soera 96). Allah is barmhartig en vergevingsgezind. Maar tegelijk is Allah de Alziende en de Vernederaar. In de islam staan de vrije wil en de predestinatie op gespannen voet met elkaar – maar geldt dat niet voor iedere religie? In deze bundel essays bespreken de auteurs verschillende aspecten van de spanning tussen vrijheid en predestinatie in de islam. De auteurs zijn geinspireerd door de antroposofie. Vanuit deze achtergrond werpen zij soms een verrassend licht op de vrijheidsimpuls van de islam. De auteurs hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een nuancering van de huidige beeldvorming over de islam.