De vijf rollen van de leraar

De vijf rollen van de leraar


Auteur:Martie Slooter

  • Nederlands
  • 140 pagina’s
  • CPS Uitgeverij
  • mei 2010
  • Samenvatting

    Het boek De vijf rollen van de leraar beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel en niet vertoont. Ook worden talloze suggesties gegeven van manieren waarop de leraar zich de rollen, het gedrag, kan eigen maken. Hij kan daar zowel binnen als buiten de klas aan werken.Dit boek is relevant voor iedereen die voor de klas staat: leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het is een rijke bron voor elke leraar die zijn professionaliteit verder wil ontwikkelen.