De vierde weg

De vierde weg


Auteur:Ouspensky

  • Nederlands
  • 441 pagina’s
  • Synthese
  • april 1986
  • Samenvatting

    In de VIERDE WEG ontwikkelt P.D. Ouspensky zonder enig wetenschappelijk, godsdienstig en wijsgerig vooroordeel een stelselmatige, psychologische methode die het de lezer mogelijk maakt zichzelf te leren kennen.Deze methode heeft in de loop der jaren ruime weerklank gevonden.Lang geleden kwam men op het idee dat de mens kan veranderen, dat hij iets kan verwerven dat hij niet heeft. Wat hij kan verwerven werd verschillend weergegeven en vanuit verschillende richtingen benaderd. Maar het algemene idee was hetzelfde, en zo werden er drie wegen gevormd.De vierde weg is een speciale weg die anders is dan de eerste drie omdat we er geen uiterlijke dingen voor hoeven op te geven, want al het werk is innerlijk. En niets blijkt moeilijker te zijn dan jezelf innerlijk veranderen. Het eerste beginsel bij ‘de vierde weg’ is dat je niets moet aannemen – geloof speelt geen rol; je moet leren, je moet voor alles bewijzen vinden.Pas als je ervan overtuigd bent dat iets waar is, kun je erin geloven; eerder niet.