De Verpleegkundige Als Ontwerper

De Verpleegkundige Als Ontwerper


Auteur:T. Schoot

  • Nederlands
  • 213 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2006
  • Samenvatting

    De verpleegkundige als ontwerperDe hbo-verpleegkundige wordt geacht maatregelen te bedenken die kunnen worden omgezet in verpleegbeleid. Daarnaast moet ze haar bijdrage kunnen leveren aan de verpleegkundige component van zorgprogramma’s en kunnen participeren in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau. Ze bedenkt oplossingen voor structurele problemen, bedenkt nieuwe aanpakken, ontwerpt richtlijnen, protocollen, methoden, technieken en systemen. De verpleegkundige als ontwerper bereidt de student hbo-V voor op haar toekomstige rol als ontwerper.Het boek begint met een verkenning van de domeinen zorgprogrammering, verpleegbeleid en kwaliteitszorg, om vervolgens stil te staan bij belanghebbenden en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Daarna komen het wat en hoe van verpleegkundige taken aan bod. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: Evidence Based Practice, projectmatig werken en kwaliteitszorg.