De Verpleegkundige Als Beroepsbeoefenaar

Auteur:G. Hunink

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2006
  • Samenvatting

    De verpleegkundige als beroepsbeoefenaarDeskundigheidsbevordering en beroepsinnovatie, dat is waar het om draait voor de hbo-verpleegkundige in de rol van beroepsbeoefenaar. En dat is ook precies waar dit boek over gaat. De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar bereidt de student voor op de verplichtingen die het lidmaatschap van de beroepsgroep oplegt, zoals het zich houden aan de beroepscode en ethische codes, het uitdragen van beroepswaarden, het voorzien van collega’s werkzaam op het gebied van beleid en wetenschap van informatie uit de dagelijkse praktijk, deelname aan een verpleegkundige adviesraad. Het boek leert de student om kritisch en creatief na te denken over de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening. Naast theorie biedt het boek ook praktische handvatten voor succesvolle innovatie van de beroepspraktijk.