De verhalen die wij leven

De verhalen die wij leven


Auteur:Ernst Bohlmeijer

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    De verhalen die we leven is een methode voor life-review ofwel autobiografische reflectie, die als preventie en bij behandeling breed toepasbaar is in de gezondheidszorg.De westerse samenleving kenmerkt zich door de afname van de invloed van grote verhalen – mythen, religies, filosofieen – op het persoonlijke leven. Er is een grote keuzevrijheid en alle ruimte om te experimenteren met spiritualiteit, gedrag en zelfontplooiing. Ons ‘kleine verhaal’, het verhaal dus dat we over ons eigen leven creeren, is daarmee des te belangrijker geworden. Het is een belangrijke bron van identiteit en zingeving. Soms is de rode draad in dit verhaal zoek. Het levensverhaal fragmenteert dan en stress, angst, depressiviteit en zinloosheid kunnen het gevolg zijn. Op deze momenten kan life-review uitkomst bieden. In dit boek wordt een methode voor autobiografische reflectie beschreven die in de geestelijke gezondheidszorg op vele wijzen kan worden gebruikt, zowel preventief als bij de behandeling. De methode is mede gebaseerd op de narratieve psychologie, die het verhaal tot centrale metafoor in de sociale wetenschappen maakt.