De Verdieping

De Verdieping


Auteur:Niels Jannink

  • Nederlands
  • Samenvatting

    Het boek “De Verdieping” gaat dieper in op een aantal onderdelen van het menselijk bestaan op aarde. Tevens geeft het antwoorden op vragen die zijn voortgekomen op het vorige boek van Niels Jannink. (Het kind dat niet voor niets leefde). In essentie gaat het erom dat mensen zichzelf leren te accepteren met al hun goede en minder goede eigenschappen. Dat mensen van zichzelf gaan houden en op die manier in hun eigen kracht komen te staan. Doen zij dit dan scheppen zij de voorwaarden om te komen tot een situatie van onvoorwaardelijke liefde en harmonie op aarde. Dit boek probeert iedereen handvatten te geven om de weg daar naartoe zo goed mogelijk af te leggen. De tekst van dit boek heeft Niels Jannink op intuitieve wijze doorgekregen van zijn overleden zoon Rienk. Rienk leefde van 9 september 1982 tot en met 18 mei 1985.