De verborgen Jihad

De verborgen Jihad


Auteur:Jeroen Hetzler

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Samenvatting

    Het is het jaar 1187 van de christelijke jaartelling, Chufu Ibn Sahu ontdekt de dagboeken van zijn verre voorvader, Sahu de Egyptenaar. In de dagboeken vindt hij verwijzingen naar geschriften waarvan hij vermoedt dat ze oorspronkelijke openbaringen zijn van de profeet Isa, Jezus. Hij reist naar het door de kruisridders bezette Jeruzalem om de geschriften te gaan zoeken. Chufu slaagt er niet in de geschriften te vinden, maar tijdens zijn speurwerk ontdekt hij een kaart die ogenschijnlijk een palttegrond is van de Tempelberg in Jeruzalem. Het blijkt echter een door de tempelridders gemaakte kaart te zijn met daarop de vindplaats van een geheim dat een bedreiging vormt voor de kerk van Rome. De aanwijzingen op de kaart voeren Chufu naar het zuiden van Frankrijk, waar de Katharen wonen die leven volgens de openbaringen de Chufu zoekt. Het wordt hem steeds duidelijker dat de kaart aanwijzingen bevat die hem uiteindelijk zullen leiden naar de meest gezochte schat op aarde.