De veertig van Heytze

De veertig van Heytze


Auteur:Ingmar Heytze

  • Nederlands
  • 109 pagina’s
  • Uitgeverij Podium B.V.
  • januari 2014
  • Samenvatting

    In de jaren zestig nam John Lennon een ‘draagbare’ jukebox mee op tournee om zijn veertig favoriete liedjes altijd bij zich te heb- ben. Deze KB Discomatic bevatte zijn muzikale geheugen en, in sommige gevallen, de blauwdruk voor nieuwe liedteksten.Omdat elke kunstenaar zijn eigen KB Discomatic heeft, werd Ingmar Heytze door zijn uitgeverij naar zijn poetische jukebox gevraagd.Het resultaat is De veertig van Heytze, een ultieme keuze uit alle poezie die Ingmar Heytze heeft gelezen. Het zijn gedichten die volgens de dichter ‘soms zo mooi zijn dat ik weet dat ik het nooit zal kunnen, soms zo vreemd dat het me uitdaagt om zelf zoiets te proberen, soms zo herkenbaar dat ik bijna vergeet dat ik het niet zelf geschreven heb.’Bij elk opgenomen gedicht schreef Heytze een inleiding, waarin hij op openhartige wijze vertelt hoe het betreffende gedicht in zijn hoofd weerkaatst. Is poezie ondoorgrondelijk? Niet als Ingmar Heytze je gids is en je 96 pagina’s lang zijn aanstekelijke blik mag lenen.Deze ‘jukebox’ bevat behalve Heytzes veertigfavoriete gedichten tevens inspirerende toelichtingen.Met onder andere:- ‘Verdemen’ Gerrit Achterberg – ‘Reisbrief ’ Bergman – ‘De laatste man die Oebychs sprak’ John Burnside – ‘Het zou kunnen dat ik dit…’ Ellen Deckwitz – ‘Dagen’ James Fenton • ‘Kortrijk’ Luuk Gruwez – ‘Het boek van mijn vijand ligt bij De Slegte’ Gerrit Komrij – ‘Het is een magere troost…’ Tom Lanoye – ‘Vuistregels’ K. Michel – ‘In de verte’ K. Schippers – ‘Tot besluit’ Menno Wigman