De tweede helft gedocumenteerd

De tweede helft gedocumenteerd


Auteur:A. de Visser

  • Nederlands
  • 541 pagina’s
  • SUN
  • december 2002
  • Samenvatting

    Pregnante citaten kruiden een tekst, geven authentieke informatie, maar versmallen tegelijkertijd de blik van de lezer – het geciteerde wordt immers uit zijn context gelicht, terwijl we geleerd hebben alles juist en vooral binnen zijn context te zien… Aan citaten ontbreekt het De tweede helft niet – het werd er zelfs in de pers om geprezen. De auteur meende er evenwel goed aan te doen de min of meer geisoleerde uitspraken van kunstenaars en theoretici in De tweede helft gedocumenteerd terug te brengen naar hun oorsprong en ze hun context terug te geven. Zo ontstond een bundel essays, interviews, manifesten, statements, gedichten en beschouwingen, waarvan 30 teksten voor het eerst in Nederlandse vertaling- teksten die ertoe doen binnen de beeldende kunst van na 1945: het Statement van Gottlieb en Rothko – Morris’ Notities over beeldhouwkunst – Verdediging van de 50-ers van Lucebert – After nature: Wij zijn gesanctioneerd kut – Fontana’s Witte manifest – Eco’s Kunst als knutselwerk – Over het existentialisme van Sartre – Beuys: ik hoef niet onsterfelijk te worden, ik ben het al – Newmans The Sublime is now – Manifest tegen niets van de Nul-groep – Post Painterly Abstraction van Clement Greenberg – Warhol: Ik ben het logo van de show – Tapie’s Un art autre – Susan Sontags Tegen de interpretatie – Symphonie Monotone Yves Klein – Pollocks My painting… – Reinhardts Kunst als kunst – Kunst voor de massa: de idylle is voorbij van Rudi Fuchs, maar ook enkele passages uit het werk van Plato, Nietzsche, Wittgenstein en Gertrude Stein.