De transparante samenleving

De transparante samenleving


Auteur:Byung-Chul Han

  • Nederlands
  • 94 pagina’s
  • Gennep B.V.
  • december 2012
  • Samenvatting

    ‘Transparant worden de dingen als ze al dat negatieve wegwerken, als ze worden afgevlakt en gladgestreken en zich soepeltjes voegen naar het rimpelloos stromen van kapitaal, communicatie en informatie,’ zegt filosoof Byung-Chul Han. Onze handelingen moeten bereken- en controleerbaar zijn. De tijd wordt teruggebracht tot een opeenvolging van bruikbare beetjes heden. En de beelden zijn eendimensionaal, ze moedigen niet aan tot reflectie. Daarmee is de transparante samenleving een exhibitionistische samenleving, zonder distantie, verhalen of schoonheid, waarin iedereen elkaar en zichzelf doorlicht, en onze veelbezongen vrijheid een schijnvrijheid is.Voortbouwend op zijn uitstekend ontvangen essay De vermoeide samenleving, waarin hij reeds de uitbanning van het negatieve aanwees als de oorzaak van de problemen van deze tijd, weet Byung-Chul Han in De transparante samenleving wederom een pijnlijk heldere analyse te maken van de tijdgeest.Byung-Chul Han (1959) is hoogleraar filosofie. Voorheen gaf hij les aan de Hochschule fur Gestaltung in Karlsruhe, waar Peter Sloterdijk rector is; momenteel is hij verbonden aan de Universitat der Kunste Berlin. Bij Van Gennep verscheen eerder zijn essay De vermoeide samenleving. Over De vermoeide samenleving’Een helder geschreven filosofisch essay over een van de grootste problemen van deze tijd.’ Nederlands Dagblad ‘In Duitsland heeft het opstel nogal wat bekendheid en bijval gekregen, en dat lukt alleen als datgene wat erin staat voor veel mensen begrijpbaar is.’ Friesch Dagblad’Toch ligt in de oververmoeide samenleving (…), volgens Han ook de remedie. De vermoeidheid kan ons verleiden tot gelatenheid waarin sociale relaties tot ontspanning komen en drukdoenerij wegebt.’ NRC Handelsblad