De Stuifzandsamenleving

De Stuifzandsamenleving


Auteur:C.J.M Schuyt

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • Meulenhoff
  • mei 2005
  • Samenvatting

    De huidige samenleving is als stuifzand. Mensen vliegen alle kanten op, de ene hype volgt op de andere en niets beklijft. Toch zijn burgers op zoek naar samenhang en naar verbindende elementen, dat blijkt alleen al uit de vele discussies over normen en waarden. De grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de laatste jaren lijkt daarbij elke aanzet tot samenhang te blokkeren. In zijn columns in de Volkskrant heeft Kees Schuyt scherpe kanttekeningen geplaatst bij het neoliberale mensbeeld dat nu zoveel opgang maakt. Ze vormen een krachtig pleidooi voor het in ere houden van morele waarden als verantwoordelijkheid voor medemensen, sociale rechtvaardigheid en humaniteit. In ‘De stuifzandsamenleving’, waarin hij zijn beste columns van de laatste zeven jaar heeft samengebracht, ontmoeten we onder meer de tuinman van J.M. Coetzee, de huisbuis, de wegwerpwerker en de moderne ijdeltuit.