De Slavernij

Auteur:Carla Boos

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Balans
  • november 2011
  • Samenvatting

    Elf miljoen slaven uit Afrika verrichtten gedurende drie eeuwen slavenarbeid op de plantages en in de huizen van blanke kolonisatoren in de Amerika’s. Elf miljoen mensen, wier waarde werd afgemeten aan hun werkkracht en uitgedrukt in geld. Deze elf miljoen hadden nog een naam, en een leven. Een miljoen anderen stierven naamloos tijdens het transport naar de kust en de oversteek van Afrika naar Amerika. <br><br>Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo’n 600.000 mensenlevens. Ook aan de andere kant van de wereld, in de Oost, was de Republiek bij slavenhandel betrokken.<br><br>Maar dit met taboes omgeven hoofdstuk uit onze vaderlandse geschiedenis is altijd weggemoffeld. Pas anderhalveeeuw na de afschaffing van de slavernij werd er een bescheiden (en ook nog omstreden) monument voor opgericht.<br><br>In het voetspoor van de succesvolle serie De Oorlog zal NTR-televisie vanaf september 2011 vijf zondagavonden de serie De slavernij uitzenden. Daarin wordt niet alleen het verhaal verteld van het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel – vanaf het begin tot de afschaffing in 1863 – maar ook de actuele nasleep ervan, en het feit dat er anno 2011 nog evenveel mensen in moderne vormen van slavernij leven als er in de hele koloniale periode zijn verhandeld, komen aan bod. <br><br>Tegelijk met de serie zal het rijk geillustreerde boek verschijnen, waarin de geschiedenis van slavernij op grond van persoonlijke historische documenten als dagboeken, brieven, scheepsjournaals en andere archiefstukken in al zijn facetten scherp aan bod komt: de angst, de pijn, het verzet en de overlevingsdrang, maar ook de hebzucht, het superioriteitsdenken en de gewetensbezwaren.