De servicedesk – spin in het facilitaire web

De servicedesk - spin in het facilitaire web

  • Nederlands
  • Kluwer
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Aan bod komen de uitgangspunten van een servicedesk binnen het frontoffice-backofficeprincipe, de aard van de facilitaire producten en diensten, het ontwerp en de bouw van een servicedesk, complete beschrijvingen van de onderdelen, en uitvoerige voorbeelden van een servicedesk uit de praktijk van BZK en Justitie, Rabobank De Zuidelijke Baronie in Baarle-Nassau en facilityFORCE in RotterdamDit boek is bestemd voor studenten en werkenden die in de dagelijkse praktijk nauw te maken hebben met de facilitaire servicedesk (facility managers, projectleiders, managers en medewerkers van een servicedesk)Hoewel de inhoud zich voornamelijk richt op de facilitaire omgeving zijn de uitgangspunten en uitwerkingen eenvoudig te vertalen naar andere ondersteunende bedrijfsonderdelen. Want de in dit boek geboden oplossingen zijn generiek en gemakkelijk toepasbaar.Na het lezen van dit boek zult u in staat zijn uw servicedesk verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Studenten zijn gedegen voorbereid wanneer zij gaan werken in een facilitaire organisatie en daarin te maken krijgen met een servicedesk.