De Satanische Revolutie

De Satanische Revolutie


Auteur:J. De Maistre

  • Nederlands
  • 203 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • december 2003
  • Samenvatting

    Mensenrechten, democratie, vrijheid, gelijkheid, de scheiding van kerk en staat, al deze grondbeginselen van onze moderne samenleving zijn een erfenis van de Franse Revolutie. Die revolutie staat echter ook voor vervolgingen, massamoorden en terreur. Volgens de Franse contrarevolutionair Joseph de Maistre is ze daarom het werk van de duivel, of liever gezegd van God, die ons straft voor onze menselijke overmoed, voor ons illusionaire maar zo gevaarlijke geloof in de maakbaarheid van de samenleving.Niet alleen in zijn stijl, waarvan de lichtvoetigheid doet denken aan die van Voltaire, maar ook in zijn persoonlijkheid en denkbeelden is Maistre een man van paradoxen: hij is vrijmetselaar en tegelijk jezuietenvriend, pausvereerder maar ook gnosticus, een verstokt reactionair maar ook een bewonderaar van het Engelse liberalisme, een oerconservatief die zal worden opgeeist door extreemrechts maar ook een utopist die zijn sporen zal achterlaten in het socialisme en anarchisme. Joseph de Maistre is de voornaamste en bloemrijkste criticus van de Verlichting en van haar overspannen idealen, zoals het quasi-vanzelfsprekende geloof in vrede, vooruitgang en de natuurlijke goedheid van de mens. Voor allen die bij de moderne consensus over deze idealen (geen) vraagtekens plaatsen, is Maistres reflectie op de Revolutie een absolute must.